Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament transformadors adequats per a la residència sant Miquel

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 22-16
CPV: 31680000 - Materiales y accesorios eléctricos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 18/02/2016 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 1.150,00 Euros
IVA: 241,50 Euros
Import (IVA inclòs): 1.391,50 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A-81948077
Data d'aprovació: 17/02/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears