Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució de l'obra d'adequació de la Sala de Radiologia del Hospital Son Llàtzer.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 40/2017
CPV: 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 19.837,35 Euros
IVA: 4.165,84 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 24.003,19 Euros
Valor estimat del contracte: 19.837,35 Euros
Durada del contracte: 30 dies
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 512KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 218KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10686/seccio-v-anuncis/475
Data: 25/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/08/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 21/08/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: DECORACION MARTI OSORIO, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B-57188583
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 17.837,35 Euros
IVA: 3.745,84 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 21.583,19 Euros
Data de l'adjudicació: 14/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1

Formalització

Adjudicatari: DECORACION MARTI OSORIO, SL
Data de formalització del contracte: 15/09/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 17.837,35 Euros
IVA: 3.745,84 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 21.583,19 Euros

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 120KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears