Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Auditoria del segon seguiment certificat sistema de gestió segons norma UNE 158101:2008

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 26-16
CPV: 79212200 - Servicios de auditoría interna
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 25/05/2016 fins el 26/05/2016
Import (IVA exclòs): 1.450,00 Euros
IVA: 304,50 Euros
Import (IVA inclòs): 1.754,50 Euros
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: SGS ICS IBERICA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A80773534
Data d'aprovació: 18/03/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears