Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Reforma del Servei d'Urgències del Hospital Son Llàtzer.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 42/2017
CPV: 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 109.917,35 Euros
IVA: 23.082,65 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 133.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 109.917,35 Euros
Durada del contracte: 45 dies
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 528KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 78KB)  
Documentació complementària (PDF de 503KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 370KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10687/seccio-v-anuncis/475
Data: 27/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/08/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 22/08/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears