Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei de missatgeria del Hospital Son Llàtzer.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 43/2017
CPV: 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 45.454,55 Euros
IVA: 9.545,45 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 55.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 45.454,55 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 489KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 105KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10686/seccio-v-anuncis/475http:/...
Data: 25/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/08/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 09/08/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears