Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició d'una caldera i un cremador per a la residència Can Blai

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 28-16
CPV: 44621200 - Calderas
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 06/04/2016 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 6.344,34 Euros
IVA: 1.332,32 Euros
Import (IVA inclòs): 7.676,66 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: MONCOBRA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A78990413
Data d'aprovació: 05/04/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears