Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Anàlisi de mostres d'aliments, aigua, legionel·la i superfícies de Can Blai i Can Raspalls

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 90/17
CPV: 85111820 - Servicios de análisis bacteriológicos
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: 6 mesos
Import (IVA exclòs): 1.214,96 Euros
IVA: 255,14 Euros
Import (IVA inclòs): 1.470,10 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: LABORATORIO DOCTOR MARI SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07081078
Data d'aprovació: 30/06/2017
Data d'inici: 01/07/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears