Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament de sal pastilla vacuu especial descalcificació residéncies Oms-Sant Miquel i Son Güells

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 35-16
CPV: 15872400 - Sal
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 14/05/2016 amb una durada de 12 mesos
Import (IVA exclòs): 3.500,00 Euros
IVA: 735,00 Euros
Import (IVA inclòs): 4.235,00 Euros
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2016 i 2017
Adjudicatari: JUAN ANTONIO SALAS Y OTRO CB
Identificador (NIF/NIE/Passaport): E07223662
Data d'aprovació: 13/05/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears