Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparació avaria tren de rentat cuina

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 37-16
CPV: 50530000 - Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 16/05/2016 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 1.092,83 Euros
IVA: 229,50 Euros
Import (IVA inclòs): 1.322,33 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: FRIESA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07024235
Data d'aprovació: 16/05/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears