Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Concurs d'idees a nivell d'avantprojecte per a la construcció d'edificis d'HPP a Calvià

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 9-2017
CPV: 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 16.528,93 Euros
IVA: 3.471,07 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 20.000,00 Euros
Altres conceptes: 1r premi 10.000,00 ¤, IVA inclòs- 2 accésits de 5.000,00 ¤ IVA inclòs
Concurs de projectes: - 1r premi 10.000,00 ¤ IVA inclòs - 2 accésits de 5.000,00 ¤ IVA inclós
Valor estimat del contracte: 20.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 334KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/11/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 06/11/2017 a les 14.00 h

Més informació

D'acord amb el previst al punt B) de l'apartat 2.6 del plec de bases, la documentació relacionada en el punt C) de l'esmentat apartat i que es necessària per poder desenvolupar la proposta, es pot obtenir en la pàgina web de l'IBAVI (http://ibavi.caib.es)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears