Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de construcció d'una caseta de control per a guerdies al P.M.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 4568

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Contratas Bartolomé Ramón, SA
Data de l'adjudicació provisional: 06/08/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Contratas Bartolomé Ramón, SA

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic