Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

SUBMINISTRAMENT DE TUBS DE PLÀSTIC, AGULLES I ALTRES ACCESSORIS

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) (06/2008 - 20/08/2013)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 42.815,00 Euros
IVA: 2.997,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 45.812,05 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 53KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 34KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 30/09/2008 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/10/2008
Data d'obertura de proposicions: 07/10/2008
Data de proposta d'adjudicació: 10/10/2008

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears