Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Serveis de realització d'un projecte d'investigació sobre la situació del col·lectiu de joves de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient:  10 2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 39.400,00 Euros
IVA: 6.304,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 45.704,00 Euros
Durada del contracte: 45 dies

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Ipsos Investigación de Mercado, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 16/09/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 99KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 124KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 110KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Ipsos Investigación de Mercado, S.A.

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -