Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de vigilancia i seguretat de l'edifici seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears i conselleria de Presidència

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2009 9586
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 234.739,34 Euros
IVA: 37.558,29 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 272.297,63 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 375KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 117KB)  
Annex I (PDF de 10415KB)  

Anuncis de licitació

Anunci (PDF de 18KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/10/2009
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 28/10/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ISS Soluciones de Seguridad SL
Data de l'adjudicació provisional: 20/11/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ISS Soluciones de Seguridad SL

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic