Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Asistencia Técnica a la Dirección General de R+D+I ejecución del proyecto de NURMEDIT año 2008

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (06/2008-14/09/2009)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2440/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.860,00 Euros
IVA: 4.137,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.997,60 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/06/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 13/06/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: INFORMACIÓN Y DESARROLLO S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 02/07/2008

Més informació

Publicat anteriorment des del 2 de juliol de 2008 en el perfil del contractant provisional

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears