Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obra Reforma i ampliació de l'edifici d'oficines a Passatge Cala Figuera, 6. Son Rullán. Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 06/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.211.014,53 Euros
IVA: 230.669,43 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.441.683,96 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 403KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2008110
Data: 07/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 17/09/2008 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 17/09/2008

Adjudicació provisional

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -