Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut i Consum (06/2008-19/06/2011) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Campanya divulgació riscos per a la salut associats a la calor

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut i Consum (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 2264
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 46.344,83 Euros
IVA: 7.415,17 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 53.760,00 Euros

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: MALLA, SA
Data de l'adjudicació provisional: 25/06/2008

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MALLA, SA
Observacions: L'adjudicació provisional es publicà el 25/06/08, al pefil del contractant provisional. Quant a l'adjudicació definitiva, es feu en data 15/07/08.

Més informació

L' adjudicació providional es feu pública el 25-06-08, al perfil contractant provisional. Igualment, pel que fa a la definitiva, es feu el 15-07-08. AVÍS: PEL QUE FA A LA DATA DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT DE L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, PER PROBLEMES TÈCNICS SOBREVINGUTS, SURT REFLECTIDA LA DATA DEL PAS A HISTÒRIC DE L'EXPEDIENT.

Català - Castellano
Conselleria de Salut i Consum:
Pl. d'Espanya, 9 - 07002 Palma -
Telèfon 971 17 69 69 - Fax 971 17 69 59 -