Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Redacció projecte bàsic i construcció de les obres dels Tallers i cotxeres SFM estació de l'Enllaç

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 683.470,55 Euros
IVA: 109.355,29 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 792.825,84 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 204KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 121KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/196...
Data: 14/08/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2008110
Data: 07/08/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_r...
Data: 06/08/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 24/09/2008 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 24/09/2008

Adjudicació provisional

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -