Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de teclejat i processament de textos i d'escaneig d'imatges per al Butlletí Oficial de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 14057
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 48.500,00 Euros
IVA: 7.760,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 56.260,00 Euros
Durada del contracte: fins el 31 de desembre de 2010

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 375KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 83KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009184/p42.pdf
Data: 19/12/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/01/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 04/01/2010 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SOPORTE INFORMÁTICO DE BALEARES SL (CESIBA)
Data de l'adjudicació provisional: 26/01/2010

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SOPORTE INFORMÁTICO DE BALEARES SL (CESIBA)

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic