Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Producció de 15 espots publicitaris televisius en matèria de prevenció d'emergències

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Interior (06/2008-14/09/2009)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 7117
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 56.000,00 Euros
IVA: 8.960,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 64.960,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 166KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 48KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 03/10/2008 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SEICO S.L
Data de l'adjudicació provisional: 21/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 71KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 74KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 57KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears