Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SUBMINISTRAMENT DE 29 PIRAGÜES

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci Escola Balear de l'Esport (06/2008 - 30/11/2012)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONT 2008 002
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 64.650,00 Euros
IVA: 10.344,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 74.994,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 256KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 131KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 07/10/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/10/2008
Data d'obertura de proposicions: 23/10/2008
Data de proposta d'adjudicació: 24/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PIRAGÜISMO GM S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 24/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 68KB)  

Més informació

L'anunci de licitació ha estat publicat a la pàgina web de l'Escola Balear de l'Esport: http://www.ebe.es/

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears