Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contratante

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicaciones

Contractació d'empresa/es de manteniment del parc d'habitatges de l'IBAVI a Mallorca.

Datos generales

Órgano de contratación: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Restringido
Tramitación: Ordinaria
Otros conceptos: Pressupost anual garantit de 100.000 ¤
Oferta: baixa percentual damunt el Llibre de Preus de la Construcció pel 2009 més 15 % .

Documentación general

Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 273KB)  
Documentación complementaria (PDF de 579KB)  
Otros (PDF de 18KB)  
Corrección de errores (PDF de 534KB)  

Anuncios de licitación

Acceso: http://boib.caib.es/pdf/2010152/p91.pdf
Fecha: 21/10/2010
Publicado en: BOIB

Acceso: http://boib.caib.es/pdf/2010089/p40.pdf
Fecha: 12/06/2010
Publicado en: BOIB

Acceso: http://boib.caib.es/pdf/2010078/mp38.pdf
Fecha: 27/05/2010
Publicado en: BOIB

Fechas de interés

Fecha límite de obtención de documentos e información: 14/06/2010
Fecha límite de presentación de solicitudes de participación: 14/06/2010 a las 14.00 horas
Fecha límite de presentación de ofertas: 30/07/2010 a las 14.00 horas
Fecha de apertura de proposiciones: 03/09/2010

Adjudicación provisional

Adjudicatario provisional: COIBSA, FERRATUR, SA., I CONTRUCCIONES ABISA SLU
Fecha de la adjudicación provisional: 17/09/2010
Documento de adjudicación provisional (PDF de 580KB)  

Adjudicación definitiva

Adjudicatario definitvo: COIBSA, FERRATUR, SA., I CONTRUCCIONES ABISA SLU

Más información

01-06-10. S'afegeix plec de bases en llengua castellana i annex amb model de contracte. 04-06-10. Correcció errada material a l'apartat 4 de l'anunci (pressupost garantit 100.000 ¤). BOIB núm.. 89, 12-06-2010.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Teléfono 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correo electrónico