Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de manteniment i conservació de les zones enjardinades de les depuradores de la zona MA8

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/SE/08/20
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 30.000,00 Euros
IVA: 4.800,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 34.800,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 29/09/2008 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 02/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 02/09/2008
Data de proposta d'adjudicació: 16/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: IGUALS,TREBALL I NATURA (CASA DE LA MILAGROSA)
Data de l'adjudicació provisional: 22/09/2008

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears