Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Realització d'estudi de les empreses CAIB PATRIMONI SA, IBAVI i IBISEC, per formular proposta de creació d'una nova entitat que les integri.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Restringit
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 90.000,00 Euros
IVA: 16.200,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 106.200,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 90.000,00 Euros
IVA: 16.200,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 106.200,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 274KB)  
Documentació complementària (PDF de 17KB)  
Altres (PDF de 448KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 309KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010138/p26.pdf
Data: 21/09/2010
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010106/mp52.pdf
Data: 15/07/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/07/2010
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 23/07/2010 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 19/08/2010
Data de proposta d'adjudicació: 20/08/2010

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: AFI CONSULTORES DE LAS AA.PP.
Data de l'adjudicació provisional: 24/08/2010
Document d'adjudicació provisional (PDF de 2501KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: AFI CONSULTORES DE LAS AA.PP.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic