Govern de les Illes Balears

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

S'han trobat un total de 314 expedients:

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 63

Català - Castellano
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears:
avda Gabriel Alomar i villalonga 33 -
Telèfon 971 176786 - Fax 971 784394 - Correu electrònic