Govern de les Illes Balears

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17

Català - Castellano
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI):
Plaça Son Castelló, 1. 07009. Palma. Illes Balears -
Telèfon 971 784650 - Fax 971 78 4651 -