Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

S'han trobat un total de 12910 expedients:

Es mostren des de l'expedient 12896 a l'expedient 12900

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582

 1. Pròrroga del contracte de serveis de vigilància i seguretat de la terminal d'autobusos i vestíbuls de l'EI Palma

  Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
  Tipus de contracte : Serveis.

 2. contracte de serveis de prevenció de riscos laborals aliè en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut

  Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
  Tipus de contracte : Serveis.

 3. Contracte derivat de l'Acord marc per a la contractació centralitzada del servei postal de l'Administració de la CAIB per a la Conselleria de Salut

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte : Serveis.

 4. Contracte menor del servei d'impressió de 500 exemplars del llibre "Joan Alzina i Melis" (1883-1979) psiquiatra i pedagog

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
  Tipus de contracte : Serveis.

 5. Adquisició de 14 llicències sistema operatiu Windows 7

  Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
  Tipus de contracte : Subministrament.

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears