Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

S'han trobat un total de 13530 expedients:

Es mostren des de l'expedient 13426 a l'expedient 13430

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 ... 2706

 1. Modificación contracte derivat de l'Acord marc per a la contractació centralitzada dels serveis postals de l'Administració de la CAIB per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte : Serveis.

 2. Reparació de les canonades de climatització del centre de salut d'Alcúdia del Sector tramuntana.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte : Obres.

 3. Realització d'una anàlisi ambiental del centre Oms-Sant Miquel

  Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
  Tipus de contracte : Serveis.

 4. Instal.lació de 5 equips d'aire acondicionat per a les oficines de la primera planta d'avinguda Gabriel Alomar 33

  Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
  Tipus de contracte : Subministrament.

 5. Contracte menor del servei per a la realització de les verificacions administratives de control de les ajudes cofinanciades pel Fons Europeu en el marc del programa operatiu de treball juvenil 2014-2020 en les Illes Balears

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
  Tipus de contracte : Serveis.

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 ... 2706

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears