Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

S'han trobat un total de 403 expedients:

Es mostren des de l'expedient 6 a l'expedient 10

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81

 1. Elaboració i implementació cartes MARC del 2n Pla Estratègic de Qualitat

  Tipus de contracte : Serveis.

 2. Elaboració d'avantprojecte de Llei de Consells Insulars

  Tipus de contracte : Serveis.

 3. Elaboración de un plan de mejora de la comunicación del GIB

  Tipus de contracte : Serveis.

 4. Mobiliari d'oficina del edifici ubicat al carrer Palau Reaial 14-A de Palma

  Tipus de contracte : Subministrament.

 5. Servei general de publicitat radiofònica del Govern de les Illes Balears

  Tipus de contracte : Serveis.

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic