Govern de les Illes Balears

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Perfil del contractant

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

S'han trobat un total de 2 expedients:

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 2

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte.

  1. Contracte menor d'assistència tècnica per a la realització dels controls administratius dels expedients de transició de la mesura LEADER del període 2007/2013

    Tipus de contracte: Serveis
    Data límit de presentació d'ofertes: 26/04/2017 a les 14.00 h

  2. Servei de desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la integració dels sistemes d'informació de FOGAIBA amb la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

    Tipus de contracte: Serveis
    Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2017 a les 14.00 h

Català - Castellano
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA):
C/ dels Foners, 10 - 07006 Palma -
Telèfon 971 17 66 66 - Fax 971 17 72 90 - Correu electrònic