Govern de les Illes Balears

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació (20/06/2011 - 02/05/2013) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

No s'ha trobat cap resultat

Català - Castellano
Unitat Administrativa de contractació:
Palau Reial,17 -
Telèfon 971176700 - Fax 971176719 - Correu electrònic