Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

S'han trobat un total de 770 expedients:

Es mostren des de l'expedient 26 a l'expedient 30

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 154

 1. Contracte derviat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat a la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 (AM 2016)

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Contracte derviat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat a la Fundació d'Atenció i suport a la Dependencia i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (AM 2016)

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Contracte derivat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat a l'Hospital Comarcal d'Inca (AM 2016)

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Contracte derviat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat al Ens Públic de Ràdiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) (AM 2016)

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Contracte derivat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (AM 2016)

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 154

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears