Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 36 expedients:

Es mostren des de l'expedient 21 a l'expedient 25

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMIODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 2. MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 3. Modificació del contracte de subministrament d'aigua mineral a les dependències de la conselleria de Presidencia i Presidencia del Govern.

  Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
  Tipus de contracte: Subministrament

 4. Segona modificació de l'Acord marc per al subministrament d'energia eléctrica per a les dependències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Subministrament

 5. Modificació de l'Acord marc per al subministrament d'energia eléctrica per a les dependències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Subministrament

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears