Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 46 expedients:

Es mostren des de l'expedient 21 a l'expedient 25

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Modificat núm. 1 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA5.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Modificat núm. 1 del contracte de Servei pel funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA-7.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Modificat núm. 2 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA1.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Modificat del contracte de serveis de vigilancia i seguretat de l'edifici Seu de la Presidencia i conselleria de Presidència

  Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Modificat núm. 1 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA7.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears