Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 36 expedients:

Es mostren des de l'expedient 26 a l'expedient 30

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Instal.lació, lloguer i manteniment de cabines de wc portàtils per a equipaments d'ús públic de les Illes Balears.

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Modificació del contracte MOD04 2015/5917 de servei de transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a dèficits motors, deficiències psíquiques, plurideficiències físiques, discapacitats visuals o psicopaties escolartizats en diferents centres docents públics exp. CONTR 2013/353 (lot 5 de l'expedient principal CONTR 2013/324)

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Modificació exp. MOD04 2015/7059 del contracte de servei d'acompanyant de transport escolar número exp.CONTR 2013/325

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Modificació del contracte MOD04 2015/5607, de servei de transport escolar número CONTR 2013/605 (lot 2 de l'expedient principal CONTR 2013/320 zona 3-Mallorca)

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Modificació del contracte (exp.MOD04 2015/5640) del contracte de servei de transport escolar número CONTR 2013/453 (lot 18 de l'expedient principal CONTR 2013/322 de la zona Eivissa-Formentera)

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears