Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 46 expedients:

Es mostren des de l'expedient 26 a l'expedient 30

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. modificació de l'anualitat 2016 del contracte del servei de teletraducció destinat als serveis d'atenció a víctimes de violència de gènere de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Ampliació de contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica.

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
  Tipus de contracte: Subministrament

 3. Modificació del contracte de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització dels edficis de la conselleria de Presidencia

  Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
  Tipus de contracte: Serveis

 4. MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMIODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 5. MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears