Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 224 expedients:

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 5

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45

 1. Primera pròrroga del servei de vigilància i seguretat del centre de Son Dureta dependent del Servei de Salut de les Illes Balears del AM 3/2014.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Primera pròrroga del contracte derivat per al serveci de vigilància i seguretat del centre d'Inspecció Mèdica dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Segona Pròrroga de l'Acord marc per a la contractació centralitzada de l'assegurança per a la cobertura dels riscs derivats de l'ús dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Servei de transport de personal i material per a la realització de col·lectes a l'illa de Menorca

  Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Prorroga del servei de recollida i distribució de carpetes i mostres biològiques

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears