Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

S'han trobat un total de 22 expedients:

Es mostren des de l'expedient 6 a l'expedient 10

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5

 1. Adquisició de mobiliari mèdic assistencial, aparells mèdics i generals amb destinació als centres depenents de la gerència d'atenció primària de Mallorca.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Subministrament

 2. Servei de rentat, higienització i desinfecció de la roba bruta dels centres del Sector Ponent.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Digitalització certificada dels documents referents a la comptabilitat, i la dels documents administratius que els acompañen, de l'arxiu de la Intervenció General de la CAIB, de la Direcció General de Pressuposts i Finançament i de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, corresponents als exercicis 2016 i 2017.

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Acord marc per a la selecció de proveïdors per al subministrament d'implants de genoll i maluc per als pacients del Servei de Salut de les Illes Balears

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Subministrament

 5. CO 4/2017 Realització del servei per a l'execució de determinades proves de camp del programa de lluita, control i eradicació de l'enfermetat d'Aujeszky a determinades explotacions ramaderes de Mallorca durant l'any 2017.

  Òrgan de contractació: Serveis de Millora Agrària i Pesquera
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears