Govern de les Illes Balears

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

S'han trobat un total de 3 expedients:

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 3

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte.

  1. Subministrament de cent desset ordinadors de sobretaula per a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

    Tipus de contracte: Subministrament

  2. Subministrament d'energia elèctrica per als centres i residències gestionats per la Fundació a Mallorca i Eivissa

    Tipus de contracte: Subministrament

  3. Servei d'agència de viatges

    Tipus de contracte: Serveis

Català - Castellano
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears:
avda Gabriel Alomar i villalonga 33 -
Telèfon 971 176786 - Fax 971 784394 - Correu electrònic