Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

S'ha trobat un expedient:

Es mostra l'únic expedient trobat

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte.

  1. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I Y SALUT PER A LA SUPERVISIÓ DE TRES CONTRACTES DE MANTENIMIENT D'SFM

    Tipus de contracte: Serveis

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -