Govern de les Illes Balears

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

S'han trobat un total de 3 expedients:

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 3

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte.

  1. Energia elèctrica seus IDI

    Tipus de contracte: Subministrament

  2. Assessoria fiscal i comptable

    Tipus de contracte: Serveis

  3. Servei d assessoria laboral

    Tipus de contracte: Serveis

Català - Castellano
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI):
Plaça Son Castelló, 1. 07009. Palma. Illes Balears -
Telèfon 971 784650 - Fax 971 78 4651 -