Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

S'han trobat un total de 58 expedients.

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 5

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12

 1. Adquisició d'un tractor de potència superior a 95 CV.

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
  Tipus de contracte: Subministrament
  Data límit de presentació d'ofertes: 2017-08-11 14:00:00.0 a les 2017-08-11 14:00:00.0 h

 2. Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi i coordinació de seguretat i salut, i direcció facultativa per les obres de la nova unitat bàsica de salut de Calonge.

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis
  Data límit de presentació d'ofertes: 2017-08-07 14:00:00.0 a les 2017-08-07 14:00:00.0 h

 3. Contracte menor del servei d'impressió de 500 exemplars del llibre "Joan Alzina i Melis" (1883-1979) psiquiatra i pedagog

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
  Tipus de contracte: Serveis
  Data límit de presentació d'ofertes: 2017-08-02 12:00:00.0 a les 2017-08-02 12:00:00.0 h

 4. Contracte menor del servei per a la realització de les verificacions administratives de control de les ajudes cofinanciades pel Fons Europeu en el marc del programa operatiu de treball juvenil 2014-2020 en les Illes Balears

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
  Tipus de contracte: Serveis
  Data límit de presentació d'ofertes: 2017-08-02 12:00:00.0 a les 2017-08-02 12:00:00.0 h

 5. Estudi, redacció de projectes tècnics i direcció d'obra per a la instal·lació de fotovoltaica per a l'alimentació a les instal·lacions de tracció de SFM.

  Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
  Tipus de contracte: Serveis
  Data límit de presentació d'ofertes: 2017-08-21 10:00:00.0 a les 2017-08-21 10:00:00.0 h

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears