Govern de les Illes Balears

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Servei de Salut de les Illes Balears
Adreça:  Reina Esclaramunda, nº 9
Telèfon:  971/175600

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Servei de Salut de les Illes Balears:
Reina Esclaramunda, nº 9 -
Telèfon 971/175600 - Fax  - Correu electrònic