Govern de les Illes Balears

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  FISIB
Adreça:  Crtra. de Valldemossa, 79. Hosp. Univ. Son Espases. Edif. S. 07120. Palma.
Telèfon:  871205234
Fax:  871206868

Models de documents

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
FISIB:
Crtra. de Valldemossa, 79. Hosp. Univ. Son Espases. Edif. S. 07120. Palma. -
Telèfon 871205234 - Fax 871206868 - Correu electrònic