Govern de les Illes Balears

Institut d'Estudis Baleàrics

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Institut d'Estudis Baleàrics
Adreça:  C/ d'Alfons el Magnànim, 29
Telèfon:  971 78 46 18
Fax:  971 78 46 80

Models de documents

Document 1 (PDF de 307KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Institut d'Estudis Baleàrics:
C/ d'Alfons el Magnànim, 29 -
Telèfon 971 78 46 18 - Fax 971 78 46 80 -