Govern de les Illes Balears

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Adreça:  C/ Gremi Corredors, 10
Telèfon:  971177658
Fax:  971177681

Instruccions internes(PDF de 945KB)  

Models de documents

Document 1 (PDF de 1055KB)  
Document 2 (PDF de 755KB)  
Model per a notificacions electròniques (PDF de 88KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
:
C/ Gremi Corredors, 10 -
Telèfon 971177658 - Fax 971177681 - Correu electrònic