Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Ports de les Illes Balears
Adreça:  C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa)
Telèfon:  902 024 444
Fax:  902 024 000

Instruccions internes(PDF de 180KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 21KB)  
Document 1 (PDF de 10KB)  
Document 2 (PDF de 22KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic