Govern de les Illes Balears

Institut d'Estadística de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Institut d'Estadística de les Illes Balears
Adreça:  C/ de Sant Sebastià, 1, 1r - 07001 Palma
Telèfon:  971 78 45 75
Fax:  971 78 45 79

Models de documents

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Institut d'Estadística de les Illes Balears:
C/ de Sant Sebastià, 1, 1r - 07001 Palma -
Telèfon 971 78 45 75 - Fax 971 78 45 79 - Correu electrònic