Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei d'educació del centre EEI Direcció del Sector Naval

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 2594
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 112.540,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 112.540,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 299KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 152KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008089/mp41.pdf
Data: 26/06/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/07/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2008 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/07/2008 a les 9 hores
Data d'obertura de proposicions: 16/07/2008 a les 9 hores

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Estudi 6 Gestio Socioeducativa, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 22/07/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 52KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 68KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears