Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Dona

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

SERVEI DE PUBLICITAT CAMPANYA D'IGUALTAT

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008/8408
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 24.431,70 Euros
IVA: 3.909,07 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 28.340,77 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/10/2008
Data d'obertura de proposicions: 14/10/2008
Data de proposta d'adjudicació: 14/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CLAVE DE PUBLICIDAD, S.A
Data de l'adjudicació provisional: 14/10/2008

Més informació

Contracte adjudicat.

Català - Castellano
Institut Balear de la Dona:
C/ d'Aragó, 26, 1r E - 07006 Palma -
Telèfon 971 77 51 16 - Fax 971 77 49 67 -