Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Xarxa digital de comunicacions mòbils a les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 14/2010
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 4.100.000,00 Euros
IVA: 738.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.838.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 348KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1446KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/11/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 15/11/2010 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 29/11/2010

Adjudicació

Adjudicatari: UTE SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. Y TELTRONIC, S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 4.100.000,00 Euros
IVA: 738.000,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.838.000,00 Euros
Data de l'adjudicació: 11/01/2011
Document d'adjudicació (PDF de 213KB)  

Més informació

971 17 73 54

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic