Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS DIFUSORS DE TDT A LES ILLES BALEARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/2010
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 2.000.000,00 Euros
IVA: 360.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 2.360.000,00 Euros
Cànon per a l'Administració: 0,00

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 335KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 230KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/01/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 24/01/2011 a les 14.00 h

Més informació

971 17 73 54

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic